StoPur DV 508 – UV Stabilni završni sloj za garaže

Sto - Vaš kompetentni partner za garažne sisteme
Sto – Vaš kompetentni partner za garažne sisteme

Rijetko koji objekat ima tako široku paletu ekstremnih varijacija opterećenja u veličini ili obliku kao garaže. Spektrum garaža počinje od malih garaža porodičnih kuća  do ogromnih kompleksa raznih parkinga kao na npr. aerodromima, shopping centrima ili sportskim arenama. Jednu zajedničku stvar sve vrste objekata imaju : svi su izloženi velikim opterećenjima.

Mogući problemi :

  1. Posip soli : Kroz posipanje soli tokom zime je upravo najviši , natkriveni nivo garaže najvećim opterećenjima izložen.
  2. Razlika temperature : Na najvišem nivou garaže su moguće razlike temperature i do 80° C.
  3. UV opterećenje : Epoksidni proizvodi (neovisno o proizvođaču pod UV opterećenjem teže ka promjeni nijanse u žuti spektar
  4. Čišćenje snijega : Neovisno o tome dali se sa solima ili mašinama na uklanjanju snijega radi, ono je uvijek izazov za garažne sisteme.
  5. Vozila : Otapala iz guma, gubitak raznih tečnosti iz vozila (Gorivo, ulje..) , potisne kao i vlačne sile vozila i dinamičke vibracije opterećavanju sisteme još dodatno.

Sa prema DAfStb atestiranim OS 11.a.5 sistemom Sto može kvalitetno riješiti sve ove izazove. StoPur DV 508 je otporna na žutilo, sjajna, žilavo elastična, otporna na habanje kao i UV zračenje i atmosferske utjecaje – savršen završni sloj za Vašu garažu. Sa njom je obezbijeđena vrhunska estetika parkinga i nakon mnogo godina.