Rijetko koji objekat ima tako široku paletu ekstremnih varijacija opterećenja u veličini ili obliku kao garaže. Spektrum garaža počinje od malih garaža porodičnih kuća  do ogromnih kompleksa raznih parkinga kao na npr. aerodromima, shopping centrima ili sportskim arenama
Opterećenje armiranog betona je u garažnim objektima iznimno visoko. Vozila donose zimi vlagu kao i posipne materijale - soli, CO² koncentracija je kroz izduvne gasove jako povećana, a vožnja po betonskoj ploči uzrokuje vibracije koje kroz vrijeme proizvode mikro pukotine. Štetne materije lakše prodiru u beton i oštećuju čelik armature kao i sam beton.
 
17887_modi_kl
Podne obloge za garaže
Sistem zaštite površine OS 8
Sistem
 
zwischendeck_rampen_16074_155
Podne obloge za garaže
Rješenje za rampe
Sistem

Podni sistemi za garaže
Podni sistemi za garaže