Sistem epoksidnih podnih obloga, industrija

Primjena:

 • Unutra
 • Na podnim površinama
 • Kao nijansirani standardni sistem za industrijske površine npr. autoindustrija

Osobine

 • Mehanički i hemijski otporan
 • Odlične samolivne i ventilirajuće osobine
 • Bez štetnih aditiva

Pregled sistema:

a.) Glatki industrijski sistem
 1. Priprema podloge
 2. Temeljni sloj sa StoPox GH 205 / kvarcni posip
 3. Nanos završnog sloja StoPox BB OS (punjen ili ne ovisno o zahtjevima debljine sloja)
 4. Sredstvo za njegu sistema StoDivers P 105
b.) Protuklizni garažni sistem OS 8, atestiran na pozadinsku vlagu
 1. Priprema podloge
 2. Temeljni sloj sa StoPox GH 205 / kvarcni posip
 3. Podlivni špahtlujući sloj sa StoPox GH 205, kvarcni posip
 4. Završni sloj StoPox BB OS

Glatki sistem sa samolivom StoPox BB OS
Glatki sistem sa samolivom StoPox BB OS

StoPox BB OS u Referentnom objektu Gimnazija Dobrinja
StoPox BB OS u Referentnom objektu Gimnazija Dobrinja

StoPox BB OS u Referentnom objektu Gimnazija Dobrinja
StoPox BB OS u Referentnom objektu Gimnazija Dobrinja

Tehnički list StoPox BB OS

Tehnički list StoPox GH 205