STO Cube

Na Svjetskom festivalu Arhitekture 2015 u Singapuru STO je predstavio svoje sisteme ventiliranih fasada kao i StoSilent akustične sisteme