Izgradnja Termoelektane je vršena etapno, u periodu od 1947. do 1988. godine. Proizvodnja električne energije je počela 1956. godine puštanjem u pogon blokova 1 i 2.
Instalirana snaga – 450 MW (bez blokova 32 MW)
Godišnja proizvodnja električne energije oko 2300 GWh
Godišnja potrošnja uglja oko 1,8 miliona tona.

Izgradnja Termoelektane je vršena etapno, u periodu od 1947. do 1988. godine. Proizvodnja električne energije je počela 1956. godine puštanjem u pogon blokova 1 i 2 i povećavala se sukcesivnim puštanjem u pogon:

•1960. godine blokova 3 i 4
•1969. godine Bloka 5
•1977. godine Bloka 6
•1988. godine Bloka 7

Blokovi 1, 2, 3 i 4 su stavljeni van pogona. Električnu energiju TE „Kakanj“ proizvodi u termoblokovima 5, 6 i 7.

U poslijeratnom periodu izvršena je
•rekonstrukcija i modernizacija blokova 5 i 6 (110 MW),
•djelomična rekonstrukcija Bloka 7 (230 MW) i rashladnog sistema blokova 5 i 6 – prelazak s poluotvorenog na zatvoreni sistem hlađenja.

Realizacijom ovih investicija proizvodni vijek postrojenja produžen je za 15 godina, poboljšana je pogonska spremnost, povećan stepen korisnog djelovanja i smanjena emisija polutanata.

Pored proizvodnje električne energije, TE «Kakanj» proizvodi i isporučuje i toplotnu energiju za daljinsko grijanje grada Kaknja, te dodatno isporučuje šljaku i pepeo Tvornici cementa „Kakanj“.
Termoelektrana «Kakanj» smještena je na lijevoj obali rijeke Bosne, pet kilometara uzvodno od grada Kaknja, u srednjobosanskom ugljenom bazenu koji ima značajne geološke rezerve mrkog uglja.

StoCretec Kompetence

Tokom zahtjevnog projekta sanacije korišteni su Sto proizvodi u rashladnim betonima – od sanacionih maltera do epoksidnih zaštitnih premaza. Također je vršena statička sanacija i ojačanje pomoću CFK lamela . Fasade i krov, kao i same rashladne tornjeve tretirali smo sa grubim , finim sanacionim malterima, zaštitnim bojama za beton. Rasladni tornjevi premazani su rezistetnim epoksidnim smolama .